Hållbarhet

Under det andra året kommer två pågående hållbarhetsstudier också presenteras av Turins universitet Di.Sa.Fa och Palermos universitet Uni.Pa. De här studierna fokuserar på att definiera ”Hållbarhetsriktlinjer för LoST-produkter” och en ”Studie av hållbara förpackningar för pilotprodukten Vastedda DOP.”

Riktlinjer för hållbarhet

Den första av de två pågående studierna genomförs av Turins universitet Di.Sa.Fa. och gäller riktlinjer för att identifiera de bästa hållbarhetsmetoderna inom mjölkproduktion, ursprungsbeteckning samt analys av distributionskedjorna för de 8 DOP-ostarna i projektet för att identifiera de mest kritiska inslag som påverkar hållbarheten i de här distributionskedjorna, med miljörelaterade, ekonomiska och sociala aspekter i åtanke.

Studien utförs med hjälp av fältanalyser, vilket inkluderar direkta intervjuer med operatörer i distributionskedjor och enkäter, samt genom utforskning av vetenskaplig och teknisk litteratur för att identifiera de mest studerade aspekterna i fråga om mjölkprodukters hållbarhet. En första rapport från studien kommer i september 2024 och den kommer att slutföras i början av 2025.

Syftet med den här aktiviteten är att identifiera möjliga åtgärder för att öka tillverkningsprocessernas hållbarhet i de individuella distributionskedjorna.

Studie om hållbara förpackningar

Studien som handlar om aspekter av hållbara förpackningar har tilldelats Palermos universitet Uni.Pa. I enlighet med projektets slutgiltiga mål, är syftet med studien att skapa riktlinjer för en studie om hållbara förpackningar, framför allt för Vastedda del Belice DOP (som pilotprodukt), men som även kan anpassas till de 8 DOP som ingår i LoST-programmet.

Studien, i vilken experiment samt vetenskaplig och teknisk litteratur har använts för att identifiera de mest välstuderade aspekterna som rör hållbarhet inom mjölkproduktion, pågår för närvarande och inkluderar en utvärderingsrapport av arbetet som utförts fram till september 2024. Den beräknas färdigställas i början av 2025.

Syftet med den här aktiviteten är att identifiera hållbara förpackningar, till och med i portionsförpackningar, för pilotprodukten Vastedda del Belice DOP, och skapa riktlinjer för anpassning till andra LoST DOP-produkter.