EUROPA TILL STÖD FÖR KVALITET, TRADITION OCH HANTVERK INOM MEJERIER